Обществен съвет - Обществен съвет


07.12.2023Г - ЗАПОВЕД НА ОБЩЕСТВЕНИЯСЪВИТ

0802.2023 - ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕИЯ СЪВЕТ

07.02.2022Г - ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА 2021Г

21.11.2022Г - ПРОТОКОЛИ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 2022

12.09.2019Г - ЗАПОВЕД ЗА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

11.04.2022г - ПРОТОКОЛИ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 2022

04.10.2021Г - ПРОТОКОЛИ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 2021

08.10.2020Г - ИСКАНЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС

09.10.2020Г - ПРОТОКОЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 2020

26.03.2020Г - Заповед за план-прием2020-2021 година

17.09.2019г - Правила за дейност и организация на работа на Обществен

20.12.2019г - Протоколи на ОС-2019-2020г

26.03.2020Г - СТАНОВИЩЕ ЗА 2020/2021 ГОДИНА

15.09.2017Г - ПРАВИЛНИК НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

17.09.2019г - обществен съвет2019-2020

17.09.2019г - Становище

17.09.2019г - Протоколи на обществен съвет

17.09.2019г - Протоколи на обществен съвет

04.01.2016г - Заповед за Обществения съвет

04.01.2016г - Покана и Заповед на Обществения съвет

04.01.2016г - Информационна карта

04.01.2016г - Заповед за Обществения съвет

15.09.2017г - Правила на Обществения съвет

Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Васил Левски"

адрес:с. Поляците, община Дългопол, обл. Варна
ул.

тел.:

e-mail: info-400144@edu.mon.bg

Всички права запазени! ©ОУ Васил Левски
Suzara web design