Полезна информация - Учебно време 

 СПЕШНА ИНФОРМАЦИЯ  ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ,КОЛЕДНАТА ВАКАНЦИЯ ЗАПОЧВА ОТ 22.12.2020Г ДО 03.01.2021 ГОДИНА ВКЛЮЧИТЕЛНО .

  ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАПОВЕД №РД-09-048 ОТ 21.12.2020Г НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

 

Вижте още:

- ЗАПОВЕД НА МОН
- ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА РУО-ВАРНА
- ПИСМО НА РУО-ВАРНА
- ДЕКЛАРАЦИЯ
- ЗАЯВЛЕНИЕ
- ГОДИШЕН АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ДНЕВНА В ЕЛЕКТРОННА
- ДЕКЛАРАЦИЯ
- НАСОКИ ЗА РАБОТА
- ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
- ЗАПОВЕД ЗА НОСЕНЕТО НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
- Заповед за изменение на графика за учебното време
- Допълнителни мерки
- Ковид-19 НОВОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
- МОДЕЛ-ГРУПА ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ
- МОИТЕ ПРАВА ,ПРАВАТА НА ДРУГИТЕ
- СТРУКТУРА НА СЕМЕЙСТВОТО
- КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ
- КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ
- КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ
- КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ УЧИЛИ
- ЗАПОВЕД №РД-09-048 ОТ 21.12.2020Г
- Заповед за короновируса

Всички права запазени! ©ОУ Васил Левски
Suzara web design